fbpx

Förlossningsförberedande workshop

Att ha enkla och effektiva verktyg med sig under födandet är värdefullt för er bägge och ger ofta en mer positiv upplevelse av förlossningen. Genom yogans medvetna närvaro, andetag, avslappning och rörelser ökar vår kroppskännedom och självtillit vilket skapar trygghet och tilltro till den egna kraften och förmåga att föda barnet: Både för dig som ska föda och för dig som ska vara med som stöd under förlossningen.

 

Graviditeten är en omvälvande och unik upplevelse som påverkar både kropp, tankar och känslor på olika sätt. Yogans integrerade system erbjuder ett fantastiskt stöd samt verktyg genom andetagen, avspänning och mjuka rörelser. Gravidyogan ger dig också en stunds stillhet, ökar den medvetna närvaron och hjälper dig att vara i kontakt med ditt/dina växande barn. Allt detta förbereder både kropp och sinne inför ditt kommande möte med ditt/dina barn och din nya roll som förälder på bästa sätt.

 

Yogan visar på många fina effekter, särskilt vad gäller en mer positiv upplevelse av både graviditeten och födandet, oavsett förlossningssätt, större lugn och ökad känsla av självförmåga och kroppsmedvetenhet. För de flesta skapar detta en större trygghets- och tillitkänsla och därmed mindre oro och stress vilket ger en mängd positiva effekter på både dig och ditt/dina barn. Genom yogan så ökas också cirkulationen samt stabiliteten i den föränderliga kroppen vilket ger en skön känsla både fysiskt och psykiskt.

Fokus: Samarbete, kommunikation och kontakt; med varandra och barnet. Hur ni kan använda andning, suckar, tyngd, rörelse och massage/beröring under födandet. Stärker partners roll och hur viktig denne är och hur hen kan vara med och bidra till ökad trygghet.

 

Mycket bra tillfälle för dig och din partner att förbereda er inför förlossningen. En anmälan per par. Minst 4 par för att kursen ska hållas.

Gravidyoga Atmajyoti yoga

Kurstillfällen

Gravidyoga Atmajyoti yoga

Förlossningsförberedande workshop​

Datum: 12 mars 2021

Dag: Fredag

Tid: 17:45 – 20:15

Lärare: Karina Ardelius

Pris: 1100 kr

Plats: Sigtunagatan 8

Anmälan gäller för 2 personer