fbpx

Mindfulness Glädje (Söndagsmeditation)

Varmt välkommen på mindfulnessmeditation i Jack Kornfield och Tara Brachs anda – insiktsmeditation, som integrerar både mindfulness och medkänsla. I denna tradition tränar vi medveten närvaro och medkänsla med fokus på insikt. Genom meditation, reflektion och frågor odlar vi vänlighet mot oss själva och andra, insikt och inre vägledning.

Vad är glädje för dig? Och vill du verkligen vara lycklig? Hur förhåller du dig till det som händer i ditt liv? Var hittar du glädjekraften? Kan du glädjas åt andras glädje?

I denna miniserie i glädje får du meditera och reflektera över glädje, lära dig förhållningssätt och tekniker som tränar hjärnan att välja det positiva.

I varje klass ingår mindfulnessträning, meditation och reflektion.

Söndag 31 januari

Tillåtelse att känna glädje

Jag är redo, kanske du tänker. Men varför är du inte glad då just nu? Vad är det som står i vägen. Det kommer vi utforska i denna klass. 

Söndag 7 februari

Du har alltid ett val

Du har alltid ett val var du riktar din uppmärksamhet och hur du förhåller dig i varje given situation. Vi övar på att vara uppmärksamma och skifta förhållningssätt.

 

Söndag 28 februari

Känna glädje 

Glädje är inte en kognitiv tanke, det är en helkroppsupplevelse. Men hur kan vi känna glädje om kroppen är i stress- och hotläge, eller vi både har rustning på och barrikaderat alla dörrar? Det kommer vi träna på i denna klass. 

 

Söndag 28 mars

Glädjekraft  

Hur förhåller du dig egentligen till det som händer i ditt liv? 

I denna klass kommer vi att utforska ett kraftgivande förhållningssätt. 

 

Söndag 25 april

Glädjas åt andras glädje

Som Dalai Lama säger, om vi har glädje för oss själva, har vi EN möjlighet till glädje, men när vi är glada för andras glädje, har vi miljoner möjligheter. Men är det verkligen så lätt? I denna klass utforskar vi vad som står i vägen. 

 

Söndagsmeditation

Kurstillfällen

Marie Androv

Mindfulness Glädje (Söndagsmeditation)

Datum: 31 januari, 7 & 28 februari, 28 mars, 25 april 2021
Dag: Söndagar

Tid: 16.00-17.00

Lärare: Marie Androv

Pris: 150 kr per tillfälle