fbpx

Yogalärarutbildning 2024/2025 RYS 200

5,000.00 kr24,500.00 kr

Clear
SKU: N/A Category:
Description

Datum: 14 augusti 2024 – 8 mars 2025
Sista anmälningsdatum: torsdag 20 juni

Dag: Se kursplan

Tid: Se kursplan

Lärare: Viveka Blom Nygren, Sandra Wijkman Donovan, Elizabeth Welsh, Hillevi Borga, Åsa Åhman, Leela Sarti

Pris: 49 000 kr

5000 kr i anmälningsavgift när du bokar. Slutbetalning 9 juni 2024.

Du kan delbetala våra yogautbildningar räntefritt upp till 12 månader genom vårt samarbete med Humanfinans.

Additional Information
Betalning

Anmälningsavgift, Slutbetalning 25%, Slutbetalning 6%

Välkommen till Atmajyotis yogalärarutbildning

Vår yogalärarutbildning (250 timmar) utgår från Hathayoga traditionen. Vårt utbildningsprogram ger en gedigen grund att växa utifrån och riktar sig både till elever som vill bli lärare och hängivna yogisar som vill fördjupa sitt personliga utövande och sin kunskap om yoga. Efter genomförd utbildning erhålls ett 250-timmars lärarbevis från Atmajyoti Yoga som berättigar till att bli registrerad hos Yoga Alliance som RYT 200.

Många av de gamla visdomstraditionerna vilar på tre grundpelare för utövandet. Den första delen innehåller en fysisk träning som renar, läker och ger kroppen energi genom rörelse. Den andra delen består av meditativa metoder för ökat fokus och ökad koncentration och därigenom att lugna sinnet och stärka förmågan till djupare kontemplation och utforskande. Slutligen finns det en filosofi, en lära som guidar utövaren på vägen mot ökad för självinsikt och personlig utveckling. Atmajyotis lärarutbildning lägger lika stor vikt på alla tre grundpelare och erbjuder därmed en holistisk utbildning i yogatraditionen. Kontakta Viveka för personligt möte.

Kontakta Viveka för personligt möte

Yogalärarutbildning RYS 200 timmar

Vad våra elever tycker

Yoga förändrar och transformerar

Det är en resa som öppnar upp oss och fördjupar oss i upptäckandet av mer dolda och subtila nivåer av oss själva, så att vi kan leva våra liv mer närvarande och helhjärtat. Att lära känna oss själva på detta djupare, mer autentiska sätt, hjälper oss att göra medvetna val och fatta beslut som står närmare det som känns sant och äkta. Vi är mångfacetterade varelser och för att vi ska kunna känna oss själva på flera nivåer behöver vi en regelbunden praktik. En steg-för-steg-metod som upprätthåller och stödjer oss när vi börjar vårt utforska En integrerad del av träningen är vårt eget utövande på mattan och hur vi skickligt kan integrera vad vi lär oss på mattan till att omfatta hela livet.

 

Vårt uppdrag är att guida våra elever att få en djup inblick i det stora utbudet av övningar och discipliner inom yogan. Utvecklade och praktiserade under tusentals år har dessa läror gått från lärare till elever i generationer. De gamla texterna beskriver hur man lever på ett sätt som främjar hälsa, helhet, medkänsla, harmoni och fred för alla levande varelser. Yoga Sutras, nedskrivna av Patanjali, ca 200 BCE, anses av många vara den främsta skriften om yoga. Det är en manual som beskriver yogans åtta grenar på vägen mot insikt. I väst har yogan funnits i drygt 100 år och alltför ofta betonas endast den fysiska delen och de flesta människors introduktion till yoga är genom asanas, de fysiska positionerna som praktiseras på mattan. Sutrorna beskriver hur man vandrar längst hela den yogiska vägen, som börjar med icke-våld, och hur vi behandlar oss själva och andra. Hur vi använder kroppen (asanas) och andningen (pranayama) för att därefter meditativt träna sinnet till djupare insikt och förståelse.

 

Vår lärarutbildningsutbildning erbjuder fina möjligheter att utforska och bygga upp erfarenhet av de olika metoderna på den yogiska vägen. Detta ger varje person kompetensen och insikten att hitta sitt personliga uttryck för yoga både på och utanför mattan.

 

Meditation och mindfulness

Patanjali definierar yoga som lugnande av sinnet så att vi kan börja ”se” vad som är verkligt. De flesta av oss är bara medvetna om oss själva på ett ytligt plan och är ofta omedvetna om de mönster som påverkar våra beslut och val dagligen. Forskning har visat vi agerar automatiserat och omedvetet ungefär hälften av vår vakna tid. Mycket av det som styr våra reaktionsmönster och vårt handlande ligger på ett djupare och mer omedvetet plan. Att upprätta en regelbunden meditationspraktik är grundläggande för att bli bekant med vad som begränsar oss i våra liv och blockerar vår potential. Vårt program kommer att introducera många av de verktyg och tekniker som hjälper till att utveckla en meditationsrutin. Inkluderat är grunderna i den buddhistiska mindfulnesstraditionen så som tystnad och dharma-samtal. Med övning börjar vi se att det vi gör på mattan, och på meditationskudden, påverkar hela vår tillvaro och gagnar inte bara oss själva utan alla människor vi möter.

 

Sangha kommer från buddhistiska traditioner och refererar till en grupp människor som samlas för att stödja varandra i sin praktik. Vår utbildning lägger stor vikt vid sammanhållningen inom vår yoga-sangha. Därför begränsar vi antal deltagare och håller en närhet och kontinuitet mellan lärare och elever under hela utbildningsperioden. Studier visar på att gruppen är en viktig beståndsdel i lärandet. Tillsammans lär vi oss av varandra, delar vår kunskap, inspireras och stödjer varandra.

 

Några av de frågor vi ska arbeta med:

– Vilken relation har jag med mig själv och i gruppen?
– Vad behöver jag för att känna mig bekväm och stödd i gruppen, så att jag kan utforska och växa som individ och med gruppen som helhet?
– Hur kan jag vara i kontakt med och sann emot mig själv samtidigt som jag är samverkar med andra individer?

 

Tapas - den fysiska praktiken

Tapas är en av de tre grenarna inom kriya yoga eller yoga of action. Det kommer från sanskrit-roten ”kran”, och översätts som ”att värma” eller ”att brinna”. Traditionellt har det syftats på ett strängt och självdisciplinärt utövande av asketer på vägen till självförverkligande. En mjukare tolkning är den ansträngning, motivation och disciplin som håller oss igång genom den energimässiga, kroppsliga och mentala process och omvandlingen som yogan medför – avlägsnar, ”bränner bort” orenheter i kroppen, mentalt, emotionellt och spirituellt.

Ett av de mest naturliga stegen till att vara mer närvarande och uppmärksam i vår vardag är att känna in i kroppen – kroppsmedvetenhet. Det fysiska utövandet väcker kroppen genom at varsamt öka rörlighet och styrka. Yoga asanas är grupperade i kategorier av positioner. Dessa inkluderar: stående, framåtböjningar, bakåtböjningar, vridningar, armbalans och inversioner.

Vi kommer att täcka in alla de väsentliga positionerna och rörelserna och bryta ner dessa i sekvenser för att förstå hur de är uppbyggda och vad som krävs kroppsligt och kunskapsmässigt för att praktisera asanas i varje kategori.

Vi börjar med grundläggande positioner som är säkra och enkla att göra, vi ger kroppen tid att bli inkännande och medveten. Omedvetna rörelser och hållningsmönster görs medvetna, och vi börjar förflytta och andas i områden i våra kroppar som kan ha varit blockerade eller stängda i åratal. När vi blir mer skickliga i grundprinciperna för varje kategori av positioner, fortsätter vi på ett naturligt sätt till mer det mer komplexa, hjälpta av en ökad kroppsmedvetenhet.

 

Vi kommer att lära oss:
– Rörelseprinciper och väsentliga rörelsemoment
– Justeringsprinciper som håller kroppen jordad och säker
– Att lära ut och hur man observerar och ”ser”
– Använda hjälpmedel och modifieringar och variationer för elever med specifika behov och skador
– Att assistera i klasser

Användandet av rösten och ett intelligent och tydligt språk
– Hur man ”tar rummet” och skapar tillit och respekt
– Konsten att integrera mindfulness, yogafilosofi och inspirerande texter i en klass

Vi lär ut hur man bygger upp en klass i dess olika beståndsdelar- sekvensering. Tonvikten ligger på att undervisa eleverna i de verktyg de behöver för att utforska och uppleva hur yoga känns i deras kroppar och i deras sinnen och hjälpa dem att upptäcka och uttrycka sitt unika och personliga uttryck i yogan.

 

Svadhyaya är den andra delen av kriya yoga. Det översätts som ”självstudier” eller självkännedom och avser studier av de antika texter som fungerar som en praktisk guide på yogans väg. Texterna vi ska studera är Bhagavad Gita och Yoga Sutras of Patanjali. Genom att läsa dessa texter och diskutera dem i gruppen väcker vi dem till liv och gör dem tillgängliga som hjälpmedel på vår väg att fördjupa vår förståelse för yogan.

 

Funktionell anatomi, fysiologi och biomekanik: Alla fysiska former av yoga kräver styrka, flexibilitet och balans. Att förstå vad som händer i kroppen är en nödvändig kunskap för att hålla eleverna trygga i sitt utövande. Kunskap om strukturerna i kropps- och rörelseprinciperna är avgörande för att kunna undervisa korrekt linjering och för att utveckla sekvenser och bygga upp klasserna. Som lärare står vi oftast inför ett brett spektrum av elever, från nybörjare till erfarna och variationer i åldrar och förmågor. Detta kräver kunskap om hur man hjälper varje enskild elev att hitta enkelheten och stabiliteteten i sitt utövande. Vårt program innehåller en solid grund för att lära känna kroppens stora strukturer, samt en funktionell förståelse för hur kroppen rör sig. Genom anatomi labs studerar vi rörelse med den egna kroppen såväl som den anatomiska mångfalden i gruppen.

 

Den subtila kroppen: Vid sidan av att förstå våra fysiska kroppar, ger vår utbildning även en introduktion till den så kallade energikroppen. De gamla texterna talar om en energikropp som hela tiden interagerar med stärker den fysiska kroppen. Inom detta område kommer vi att gå igenom chakra systemet, nadis, koshas och även fascian.

 

Pranayama: Vi går i genom hur andningen påverkar oss fysiskt, mentalt och hur den kan leda oss djupare in i meditation, Pranayamans historia och de klassiska Pranayama övningarna enligt The Kaivalyadhama lineage som baseras från de klassiska Yogatexterna främst Yoga Sutras, Hatha Pradipika och Gheranda Samhita.

Kursplan 2024 / 2025

Träff 1: 14-18 augusti 8:30-16:30
Träff 2: 6-8 september 8:30-16:30
Träff 3: 18-20 oktober 8:30-16:30
Träff 4: 8-10 november 8:30-16:30

Träff 5: 6-8 december 8:30-16:30
Träff 6: 8-12  januari 8:30-16:30
Tyst meditationsretreat: 25-26 jan 9:00-16:00
Träff 7: 7-9 februari 8:30-16:30
Träff 8: 7-8 mars 8:30-16:30

Yogalärarutbildning rys 200
Yogalärarutbildning
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomÅtergå till butiken